- Educación Infantil (Gallego)

Resumen del curso

O curso de Educación Infantil de Mentor é un curso básico no que se abordan con sinxeleza todos os aspectos que teñen algunha relación cos nenos e nenas ata os seis anos de idade.
O seu contido está repartido en tres Bloques, no primeiro bloque de temas está todo o relacionado coa reprodución e o desenvolvemento físico e a saúde do/a neno/a, no segundo bloque trátanse os temas de Psicoloxía Evolutiva que afectan á etapa infantil e por último no bloque terceiro abórdanse diferentes temas de didáctica da Ed. Infantil.


Destinatarios

O curso está destinado fundamentalmente a nais, pais e educadores. Ás nais e aos pais achégalles uns coñecementos que lles axudan a comprender mellor os seus fillos/ás e a ter uns referentes do seu desenvolvemento e das diferentes etapas que se dan entre os 0 e os 6 anos de idade.
Para os profesores o curso achega unha visión global e relacionada de todos os temas e aspectos da educación infantil, ademais o curso ofrece numerosos enlaces e material complementario que se pode usar para incrementar os seus coñecementos sobre aspectos concretos.


Contenidos

Bloque 1. - Reprodución, desenvolvemento físico e saúde.
1. Reprodución e xestación
2. Crecemento e desenvolvemento.
3. Alimentación e nutrición infantil.
4. Descanso e hixiene.
5. Enfermidades infantís.
6. Prevención de accidentes infantís.

Bloque 2. - Psicoloxía Evolutiva.
7. Fundamentos da psicoloxía evolutiva.
8. Desenvolvemento afectivo
9. Desenvolvemento social.
10. A sexualidade infantil.
11. Desenvolvemento sensorial.
12. Desenvolvemento motor.
13. Desenvolvemento cognitivo.
14. Psicomotricidade
15. Adquisición e desenvolvemento da linguaxe.
16. Expresión plástica e xestual.

Bloque 3. - Didáctica.
17. Achegas teóricas á educación infantil na historia recente.
18. Marco Legal da Educación Infantil.
19. Planificación da educación infantil.
20. Deseño de actividades.
21. Organización do escenario escolar.
22. A relación cos pais.
23. O xogo.


Descarga la DEMO del manual 

  • Solo mostramos parte del manual en pdf. Recordad que los cursos son variados y disponen de numerosos complementos como manual navegable, material de apoyo, glosarios, actividades y otros que en esta demo no se muestran.
  • El contenido de los cursos es actualizado con frecuencia  por lo que puede haber discrepancias con el contenido real.
  • Si quieres conocer cómo está estructurado el curso en profundidad consulta al administrador de tu aula más cercana.

Materiales y software necesarios

Ninguno.


Actividades obligatorias

As actividades obrigatorias do curso son 11 en total, 8 exercicios de elaboración e 3 test de avaliación ao final de cada un dos bloques.
O tempo mínimo estimado para facer o curso, facendo só as actividades obrigatorias e respectando o tempo estipulado que debe separar cada entrega dos exercicios, sería duns 30 ou 40 días.
A duración normal do curso realizando todas as actividades obrigatorias e as voluntarias sería duns 80 -90 días, este tempo está calculado dedicando diariamente algo de tempo ao estudo e elaboración de exercicios traballando o Manual e dedicando un tempo a repasar todo o estudado e a preparar a proba final.


Tiempo estimado

Ao rematar o curso e unha vez superada a proba final, o/a alumno/a obtén un certificado de aproveitamento expedido polo Ministerio de Educación ou no seu caso da Consellería de Educación da súa Comunidade Autónoma.
No curso de Educación Infantil certifícanse 180 horas.


Requisitos recomendados

Para realizar o curso é conveniente ter coñecementos básicos de Informática a nivel do curso Mentor "Iniciación á Informática" ou polo menos unha mínima destreza de mecanografía.
En canto a coñecementos previos non son necesarios sobre a temática do curso, pero si é recomendable un nivel de formación de Graduado Escolar ou 2º de E.S.O. principalmente para estar capacitado para redactar, resumir e elaborar textos escritos propios e orixinais.


Cursos relacionados

Dentro dos cursos existentes na oferta de Mentor hai unha serie de cursos que están moi relacionados co de Educación Infantil e que ben poderían ser un bo complemento ao curso.
Os cursos máis recomendables para ampliar e complementar os coñecementos adquiridos despois de realizar o curso de Educación Infantil serían:

. Coidados do Bebé.
. Escola de Pais e Nais.
. Familia, escola e convivencia.
. Iniciación á Musicoterápia.

Tamén é recomendable como curso a realizar antes de comezar o de Ed.Infantil sería:
. Iniciación á Informática.


Horas Certificadas : 180

Descarga Díptico del curso

Certificación académica CISCO

- CCNA5 - Módulo 1

- CCNA 5 - Módulo 2

- CCNA 5 - Módulo 3

- CCNA 5 - Módulo 4

- Linux essentials

Creación y administración de PYMES

- Cómo crear una PYME

- Gestión de la calidad

- Teletrabajo y comercio electrónico

- Emprender en Internet

- Internacionalización de PYMES

Cultura y Formacion general

- Historia del arte

- Historia del arte en España

- Taller de comunicación escrita inicial

- Taller de comunicación escrita avanzado.

- Conservación y restauración de objetos antiguos

- Desenterrar el pasado. Introducción al patrimonio arqueológico

- Coaching y liderazgo personal

Diseño Web

- Multimedia y web 2.0

- Crea tu web con wordpress

- JOOMLA

- HTML5

- WiMi5, diseño de juegos HTML5

Diseño y Autoedición

- Adobe Illustrator

- Autocad

- Autoedición. Indesign

- Coreldraw

- Gimp

- Photoshop básico

- Photoshop avanzado

- Modelado 3D con BLENDER

- Fabricación digital: introducción al modelado e impresión 3D

- Diseño en 3D con SKETCHUP

- Animacion 3D con BLENDER

- Ilustración digital

- Diseño gráfico impreso y digital: Fundamentos prácticos

- Diseño en 3D con SKETCHUP - AVANZADO

Ecología

- Jardinería Ornamental y Hortícola

- Agricultura ecológica

- Iniciación a la ecología

- Iniciación a la jardinería

Educación

- Lengua de signos A1

- Lengua de Signos A2

- Educación Infantil

- Educació Infantil (Català)

- Educación Infantil (Gallego)

- Escuela de padres y madres

- Prevención de drogodependencia

- Educación sexual

- Familia, escuela y convivencia

- Técnicas de estudio

- Herramientas para el aprendizaje de educación formal y no formal: Enfoque Proyect

Energía

- Energías Renovables

- Evaluación del Impacto Ambiental

Familia profesional administración y gestión

- Comunicación efectiva y trabajo en equipo

- Cálculo de prestaciones a la seguridad social

- Apoyo Administrativo a la Gestion de Recursos Humanos

- Funcion del Mando Intermedio en la Prevencion de Riesgos Laborales

- Retribuciones salariales, cotización y recaudación

- Contratación laboral

- Aplicaciones informáticas de administración de Recursos Humanos

Familia profesional comercio y marketing

- Gestion de Pedidos y Stock

- Seguridad y prevención de riesgos en el almacen

- Gestion del Equipo de Trabajo del Almacen

Familia profesional hostelería y turismo

- Organización del servicio turístico local

- Gestión de la información y documentación turística local

- Información y atención al visitante

- Diseño de productos y servicios turísticos locales

- Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales

- Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas

- Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo

Familia profesional madera, mueble y corcho

- Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles

- Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles

Familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad

- Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en domicilio

- Atención higienico-sanitaria de personas dependientes

Familia profesional Textil, Piel y Cuero

- Escalar el Patron Modelo

Gestión comercial y financiera de PYMES

- Plan de marketing de las PYMES

- Iniciación a la contabilidad

- Contabilidad avanzada

- Habilidades de venta

- Contaplus

- Facturaplus

- Gestión financiera

Gestión de Recursos Humanos

- Prevención de riesgos laborales

- Nóminas y seguros sociales

- Gestión de Recursos Humanos

- Orientación profesional y búsqueda de empleo

Inglés

- Inglés 1

- Inglés 2

- Inglés 3

- Inglés 4

- Inglés 5

- Inglés 8

- Inglés 6

- Inglés 7

Iniciación a la informática

- Introducción a la Informática con Windows

- Linux para Usuarios

- Sistemas Apple para usuarios

Iniciativas empresariales

- La exposición: diseño y montaje

- Patronaje

- Gestión inmobiliaria

- Administración de fincas

- Redes sociales para pymes. Introducción al community management

- Atención telefónica

- Crea tu tienda virtual con Opencart

- Escaparatismo e imagen en el punto de venta

Instalaciones y control

- Climatización y Aire Acondicionado

- Instalador Electricista

- Micro PLC. Automatización Fácil

- Automatismos: Neumáticos y Electroneumáticos

- Fontanería y uso racional del agua

- Programación industrial con Codesys

Internet

- Iniciación a Internet

- Seguridad en Internet

- Internet Útil

Medios audiovisuales

- Fundamentos de la fotografía

- Fotografía digital

- Video: lenguaje y realización

- Televisión, una mirada crítica

- Creación y producción musical

- After Effects CS6

- Dirección de arte para producciones audiovisuales

- Edición de video con final cut pro X

- Documentales, creación y producción

- Avid media composer

- Producción Musical con Logic Pro X

- Análisis y escritura de guiones de cine

- Aproximación con el New Media Art

Ofimática

- Access

- Excel

- LibreOffice

- PowerPoint

- Word

- Iniciación a Office

Programación

- Desarrollo de aplicaciones para ANDROID II

- Diseño de Bases de Datos

- Desarrollo de aplicaciones para Android

- Iniciación a la Programación

- Iniciación a PHP

- PHP Avanzado

- Programación en Java avanzado

- Programación en Access

- SQL con MySQL

- SQL con MySQL II

- Programa tus dispositivos

- Programación en Java

- Programacion Web en Java

- Iniciación a Javascript

- Desarrollo de aplicaciones web multiplataforma

Redes y equipos informáticos

- Mantenimento de Equipos Informáticos

- Redes de Area Local -LAN-

- Apache

- Seguridad Informática

Salud

- Atención Geriátrica

- Cuidados del Anciano

- Cuidados del Bebé

- Nutrición

- Iniciacion a la Musicoterapia

- Aprender a cuidar en casa a personas en situación de dependencia

Tributos

- IRPF

- Normativa y procedimientos tributarios

- La tributación local

- Impuesto de transmisiones patrimoniales

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

- Impuesto de Sociedades

CREDITOS Nosotros|ASEDEM | Unión Europea | Política de privacidad
INSTITUCIONES Ministerio de Educación, Poltica Social y Deportes | Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida